Sabtu, 19 Januari 2019

Jangan Menilai Orang Dari Mulut Orang

Dalam hubungan antar sesama, diperlukan tenggang rasa yang tinggi supaya tak terjadi kesalahpahaman. Sifat serta karakter seseorang itu tak sama-beda, sehingga jangan hingga kamu salah dalam berucap alias berinteraksi dengan sesama. Kamu boleh memahami karakter seseorang berdasarkan apa yang kamu lihat serta rasakan. Tetapi, jangan sempat mekualitas seseorang berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh orang lain, sebab belum pasti faktor tersebut benar.


Terkadang apa yang dikatakan seseorang mengenai orang lain itu hanya berdasarkan pekualitasan yang tak menyeluruh, maka jangan sempat mekualitas seseorang hanya berdasarkan pada “KATANYA”.  Sebab apabila itu adalah pekualitasan yang salah, maka kamu bakal terbawa dalam kesalahan yang sama.

Akan tak sedikit kemenyesalan yang bakal kamu alamiah apabila mekualitas sifat serta karakter seseorang berdasarkan apa yang orang lain katakan, antara lain:

  • Anda tak bakal sangatlah mengetahui orang tersebut.
  • Apabila yang dikatakan orang lain itu tak benar, maka bakal memunculkan fitnah.
  • Akan merubah respek kamu kepada orang tersebut.
  • Mengadili seseorang tanpa tahu benar alias salah.
  • Menjadikan kamu menjadi orang yang picik.

Dalam berinteraksi dengan lingkungan, sebaiknya kamu wajib bersikap adil. Faktor itu tidak hanya bakal berkegunaaan untuk mereka (lingkungan), juga bakal berkegunaaan bagi diri kamu sendiri.